Arne haugeN Sørensen MUSEUM

Arne Haugen Sørensen       Museum – En tilbygning til Vestjyllands kunstpavillon

 

Som Lysdesigner har jeg i samarbejde med Henning Larsen Arkitekter stået for den samlet belysning i den ny tilbygget pavillon på 400m2. (2017) Pavillonen er tegnet speciealt for at huse, et museum for Arne Haugen Sørensens store privatdonation på 70 værker, fra hans lange kunstneriske virke.

Belysningen er meget moderne og lidt forud for sin tid. Grundbelysningen er bygget op med små, enkelte Downlights, som indeholder både koldt og varmt lys, med andre ord ‘dynamisk hvid’. Lyset spænder over en farveskala fra 2700 kelvin op til 6500 kelvin, en farve som ligger tæt opad dagslys. Dagslyset var vigtigt fordi rummets bærende lys kommer fra et enkelt stort ovenlysvindue, hvilket giver en stor kontrast mellem dagslys og kunstlys.

Med det dynamiske lys kunne vi få dagslyset ind i hele museet, uden at man rigtig bemærker det. Lyset skifter således fra omkring 3000k (om morgenen) til koldt dagslys over middag og tilbage til varm eftermiddagssol inden lukketid.

Med den dynamiske belysning har vi skabt en kunstig døgnrytme som gør, at man oplever rummet og kunsten forskelligt alt efter hvad tid på dagen man kommer til udstillingen.

Malerierne er belyst med særlige skinnespots, som er velegnede til kunst fordi de kan indstilles individuelt på hvert enkelt maleri. De har en manuel dæmpning på selve spotten, hvormed man kan fremhæve farverne i hvert enkel maleri så det fremstår lige som kunstneren ønsker det. Desuden er det nemt for de frivillige at indstille lyset på de fremtidige udstillinger uden at det involverer nye tekniske kodninger.

Grundbelysning er DALI styret og kodet i samarbejde med VANPEE. Belysningen kan desuden styres med en fleksibel tablet, som ved særlige arrangementer kan tages med ud i udstillingen og vise de fine stemningsskift i belysningen.        Vi har også skabt et særligt oplevelses lys, samt et varmt hyggeligt lys til aftenarrangementer. Arbejdet er udført under min tidligere ansættelse hos Delux Denmark.